PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

loga_na_strony_intrnetowe

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
PODROGRAM2018

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:
a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  wrzesień 2018 – czerwiec 2019
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Lublinie [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa lubelskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.
KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:
1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
2. Sposób kwalifikacji:
OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].
ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:
Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.
1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:
1. Artykuły warzywne i owocowe:
1.1. groszek z marchewką 3,6 kg,
1.2. fasola biała 3,6 kg,
1.3. koncentrat pomidorowy 1,60 kg,
1.4. buraczki wiórki 1,05 kg,
1.5. powidła śliwkowe 1,80 kg,
2. Artykuły skrobiowe:
1.1. makaron jajeczny 4,5 kg,
1.2. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
1.3. ryż biały 3 kg,
1.4. kasza gryczana 1,5 kg,
1.5. herbatniki maślane 0,8 kg,
3. Artykuły mleczne:
1.1. mleko UHT 7 l,
1.2. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
4. Artykuły mięsne:
1.1. szynka drobiowa 3 kg,
1.2. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
1.3. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
1.4. kabanosy wieprzowe 0,36 kg,
1.5. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
5. Cukier
1.1. cukier biały 4 kg,
1.2. miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg
6. Tłuszcze
1.1. olej rzepakowy 4 l,
7. Dania gotowe
1.1. gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;
2. Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.
3. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
4. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych
5. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
6. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
7. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.
SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:
Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:
Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:
warsztaty kulinarne;
warsztaty edukacji ekonomicznej;
warsztaty dietetyczne;
warsztaty niemarnowania żywności.
Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.
Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:
włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Zarząd TPD Chełm

Turnus 14.07.2018 – 27.07.2018

Turnus 14.07.2018 – 27.07.2018

J A S T R Z Ę B I A    G Ó R A

w Ośrodku – Sportowo – Rehabilitacyjnym „MEDUZA”

Znana miejscowość nadmorska w woj.pomorskim , malowniczo położona na Kępie Swarzewskiej (część Nadmorskiego Parku Krajobrazowego) Piękna , urozmaicona plaża. Ośrodek jest położony na skarpie nad samym brzegiem morza w bliskim sąsiedztwie Latarni Morskiej w Rozewiu. Położenie ośrodka stwarza możliwość organizowania ciekawych wycieczek do atrakcyjnych turystycznie miejsc.

zachod-slonca

Znana miejscowość nadmorska w woj.pomorskim , malowniczo położona na Kępie Swarzewskiej (część Nadmorskiego Parku Krajobrazowego) Piękna , urozmaicona plaża. Ośrodek jest położony na skarpie nad samym brzegiem morza w bliskim sąsiedztwie Latarni Morskiej w Rozewiu. Położenie ośrodka stwarza możliwość organizowania ciekawych wycieczek do atrakcyjnych turystycznie miejsc.

Ośrodek Kolonijny Meduza posiada:

 • pokoje 5 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym
 • TV w pokojach
 • Bilard
 • Sala do tenisa stołowego, piłkarzyki, biblioteka
 • Dwie sale do zajęć dydaktycznych
 • Hala sportowa
 • Siłownia
 • Basen kryty
 • Boiska do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej
 • Plac zabaw
 • Sala dyskotekowa

swietlica

Koszt kolonii 1250 zł zawiera:

 • Wyżywienie 4 posiłki dziennie: śniadanie , kolacja (Szwedzki stół), obiad, podwieczorek.
 • Napoje bez ograniczeń w ciągu całego dnia
 • Prowiant na wycieczki i na drogę powrotną
 • Opiekę medyczną (Lekarz , Pielęgniarka)
 • Opiekę kadry pedagogicznej , przewodnika na wycieczkach , ratowników wodnych
 • Transport Autokarem Ubezpieczenie grupy

Wycieczki:

 • Autokarowe całodniowe z przewodnikiem

W programie kolonii piesze wycieczki:

 • Wąwóz Chłapowski , Cetniewo, Karwia, Tupadły, Lisi Jar, Latarnia morska w Rozewiu,
 • Rozgrywki sportowe, zajęcia na siłowni, ogniska z kiełbaskami, dyskoteki, gry i zabawy integracyjne
 • Konkursy z nagrodami

Zapisy: TPD Chełm ul. Brzozowa 9.

Tel: 82 565 45 30

Dystrybucja żywności

plakat2

plakat1

Organizacją zajmującą się dystrybucją artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach POPŻ 2014 – 2016 o zasięgu lokalnym jest: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Chełmie, ul. Brzozowa 9 22-100 Chełm, telefon 82-565-45-30, czynny w dniach wtorek, środa, czwartek w godz. 9:00 – 12:00.

Dystrybucja żywności prowadzona jest bezpośrednio wśród osób, posiadających skierowanie z ośrodków pomocy społecznej. Terminy wydawania żywności umieszczane są na tablicy ogłoszeń w pomieszczeniu stowarzyszenia przy ul. Brzozowej 9 z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Podana jest nazwa i ilość artykułów przysługujące 1 osobie.

Miejsce dystrybucji: Magazyn Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Chełmie, ul. Brzozowa 9. Bezpośrednie wydawanie z magazynu w wyznaczone dni w godzinach od 9:00 – 13:00.

Kryterium, które upoważnia do pomocy żywnościowej w 2016 roku wynosi 771 zł na osobę w rodzinie.

Towarzystwo pomocą żywnościową obejmuje 450 osób, skierowany przez MOPR w Chełmie i OPS w Żmudzi.

Towarzystwo w ramach środków towarzyszących nie objętych dofinansowaniem z FEAD prowadzi w kołach TPD pogadanki i prelekcje dotyczące racjonalnego korzystania z artykułów żywnościowych.

Zarząd TPD Chełm