Dystrybucja żywności

plakat2

plakat1

Organizacją zajmującą się dystrybucją artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach POPŻ 2014 – 2016 o zasięgu lokalnym jest: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Chełmie, ul. Brzozowa 9 22-100 Chełm, telefon 82-565-45-30, czynny w dniach wtorek, środa, czwartek w godz. 9:00 – 12:00.

Dystrybucja żywności prowadzona jest bezpośrednio wśród osób, posiadających skierowanie z ośrodków pomocy społecznej. Terminy wydawania żywności umieszczane są na tablicy ogłoszeń w pomieszczeniu stowarzyszenia przy ul. Brzozowej 9 z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Podana jest nazwa i ilość artykułów przysługujące 1 osobie.

Miejsce dystrybucji: Magazyn Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Chełmie, ul. Brzozowa 9. Bezpośrednie wydawanie z magazynu w wyznaczone dni w godzinach od 9:00 – 13:00.

Kryterium, które upoważnia do pomocy żywnościowej w 2016 roku wynosi 771 zł na osobę w rodzinie.

Towarzystwo pomocą żywnościową obejmuje 450 osób, skierowany przez MOPR w Chełmie i OPS w Żmudzi.

Towarzystwo w ramach środków towarzyszących nie objętych dofinansowaniem z FEAD prowadzi w kołach TPD pogadanki i prelekcje dotyczące racjonalnego korzystania z artykułów żywnościowych.

Zarząd TPD Chełm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.